Turista Občan Zpravodaj  

Vláda rozhodla o úpravě mimořádného opatření o vyhrazené nákupní době pro seniory nad 65 let. Na základě poznatků z praxe bylo rozhodnuto změnit vyhrazené časy na 7.00 až 9.00 hodin.

Domov důchodců v Hluboké nad Vltavou sděluje, že po dobu nouzového stavu bohužel není možné nosit klientům domova důchodců žádné balíčky. Děkujeme za pochopení.

Od 19. března 2020 vláda zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10.00 a 12.00 hodin. Toto mimořádné opatření se týká i prodeje hygienického zboží, drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.

 

Dle rozhodnutí vlády se ode dne 19. března 2020 všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Od 18.3.2020 měly být zahájeny zemní práce na první etapě rekonstrukce Fügnerovy ulice (od křižovatky s ulicí Karla Čapka k panelovému domu č.p. 688). Vzhledem k aktuálnímu dění v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 bylo zhotovitelem stavby přistoupeno k pozastavení prací na této akci.

Stránky