Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Oddělení provozní

Pracovník 

Dita Holubová

+420 387 001 322

holubova@hluboka.cz

Pracovník

Dana Svobodová

+420 387 001 322 

 

Oddělení zajišťuje zejména:

 

 • komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti
 • vedení sekretariátu starosty a tajemníka,
 • centrální evidenci právních předpisů města a uzavřených smluv,
 • organizační zajištění společenských akcí,
 • centrální evidenci vyřizování stížností a petic
 • vyřizování žádostí o rybářské lístky,
 • vedení pokladní agendy, evidenci pokutových bloků,
 • evidenci, výdej a kontrolu lístků na obědy,
 • psaní objednávek a jejich evidenci,
 • nákup, evidenci a výdej kancelářského materiálu,
 • doručování pošty pověřenými osobami a jejich kontrolu,
 • evidenci docházky zaměstnanců, zpracování měsíčních přehledů pro zpracování výplat,
 • další administrativní a organizační práce,
 • obsluhu telefonní ústředny
 • úklid budov užívaných městským úřadem