Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Městská policie

 

 Adresa:

Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou

 Kontakt:

387 001 334, 774 728 009, 775 965 442
mestska.policie@hluboka.cz

Městská policie Hluboká nad Vltavou byla zřízena usnesením zastupitelstva města v lednu 2007. První strážník byl přijat 1.3.2007 a hlídková činnost byla zahájena od května 2007. Sbor čítá v současné době 5 strážníků.

Mezi nejčastější přestupky v oblasti dopravy patří zákaz zastavení, zákaz vjezdu, nedodržení průjezdnosti a v oblasti veřejného pořádku zejména neoprávněný zábor zeleně a chodníků (vozidlem, stavebním materiálem apod.), rušení nočního klidu, venčení psů bez známky a nezaplacený poplatek za psa.

Mezi ostatní činnost MP patří asistence a dohled nad veřejným pořádkem při kulturních a jiných společenských akcích (např. slavnosti, pouť, svatby apod., upozorňování na porušování předpisů, úprava dopravního značení atd.