Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Odbor stavební a stavební úřad 

   vedoucí

   odboru

  Ing. arch. Lenka Holubová

 387 001 338

 739 560 496

 holuboval@hluboka.cz

 pracovník

  Jaromír Pavlíček

 387 001 328

 605 494 212

 pavlicek@hluboka.cz

 pracovník   Ing. Zuzana Trčová

 383 134 729

 605 397 351

  trcova@hluboka.cz

 pracovník

  Bc. Jiřina Váchová 

 387 001 329

 vachova@hluboka.cz

 pracovník

  Bc. Kateřina Glezgo

 387 001 335  glezgo@hluboka.cz

 

 

 

Odbor zajišťuje zejména:

  • úlohu obecného stavebního úřadu - průběh správních a územních řízení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů,
  • vydávání sdělení, posudků a stanovisek,
  • správu archivu stavebního úřadu,
  • výkon státního stavebního dohledu,
  • výkon náplně přenesené pravomoci silničního správního úřadu ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a předpisů souvisejících.
  • výkon činnosti pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město Hluboká nad Vltavou jako orgán územního plánování ve smyslu stavebního zákona,
  • povinnosti investora na městských stavbách

 

Územní působnost stavebního úřadu:

obce: Hluboká nad Vltavou, Dříteň, Nákří, Olešník