Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Divadlo

  • Divadelní spolek KŘÍŽŽÁCI       www.krizzaci.cz
  • Divadlo Pikl                             
  • KS Alta                                      www.ks-alta.cz

 

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou (dříve Klub maminek - Andílek) funguje v Hluboké nad Vltavou od roku 2007. Jsme místem volného času pro rodiče s předškolními dětmi. Nabízíme pravidelný program pro batolátka, předškolní děti i dospělé.

Více informací na webových stránkách  http://www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz/

 

Ženský pěvecký sbor Záviš

Současný ženský pěvecký sbor Záviš je sbor ryze amatérský. Jeho cca 40 členek spojuje vřelý vztah k hudbě a ke zpěvu, pro který si rády vyšetří volný čas a věnují ho pravidelným pěveckým zkouškám. Repertoár sboru je zastoupen převážně lidovými písněmi z Čech i z jiných krajů, spirituály a chrámovými skladbami.

Více informací na webových stránkách www.zavis-hluboka.eu

   

Rotary klub Hluboká nad Vltavou

Více informací na webových stránkách    https://www.rotary2240.org/cs/klub/rc-hluboka-nad-vltavou-golf/kontakt/

 

Jihočeská RŮŽE z.s.

Jihočeská RŮŽE provozuje Poradenské centrum - rovné šance pro všechny a Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci. Posláním Krizového centra pro matku a dítě v Kostelci je pomoci uživatelům překlenout tíživou životní situaci, získat dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí a převzít zodpovědnost za vlastní život. Cílem zařízení je poskytovat ubytování a pomoc matkám i otcům s dětmi /do 18 let věku/, případně těhotným či osamělým ženám v nepříznivé životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. V zařízení vytváří podmínky pro to, aby uživatel získal dovednosti pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti. 

Více informací na webových stránkách www.jihoceskaruze.cz

 

Země pro Tebe, z.s. 

Země pro Tebe, z.s. je spolek sdružující humanitně založené občany, kteří dbají o rozvoj občanské společnosti, pomáhají potřebným, vzdělávají sebe i své okolí a chrání přírodu a krajinu. 

Více informací na stránkách https://zemeprotebe.webnode.cz/ či na Facebooku. 

 

Sport

Sokol Hluboká nad Vltavou          http://www.sokol-hluboka.cz/

Sportovně relaxační areál         http://www.areal-hluboka.cz/

Dvůr Vondrov - sportoviště, výběhy a jezdecká hala pro soustředění, závody i pronájem     http://www.konevondrov.cz/

Oddíl Filii - aerobic, rytmika, tanec    http://www.filii-hluboka.cz/

Golf Club Hluboká nad Vltavou     http://www.golfhluboka.cz/

 TJ Hluboká nad Vltavou KNIGHTS        http://www.hchluboka.cz/

Hlubocké princezny     http://www.hlubockeprincezny.cz/

Hluboká Baseball & Softball club      http://www.baseball-hluboka.cz/

Jachtařský oddíl Slavoj        http://www.yachting.cz/slavoj/

Oddíl stolního tenisu TJ SOKOL       http://www.pinechluboka.cz/

Bowling Hluboká          http://www.bowlinghluboka.cz/

Nordic Walking         http://www.nwsport.cz/

Český rybářský svaz - místní organizace Hluboká nad Vltavou       http://www.mo-hluboka.wz.cz/

Sportovní rybolov - Závlahy     http://www.rybolov-zavlahy.cz/