Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Masarykova 36
373 41 Hluboká nad Vltavou
 

         Jméno    Telefon          Email     Mobil
 sekretariát
  Dita Holubová
 387 001 322
 
 
 starosta
  Ing. Tomáš Jirsa
 387 001 326
 jirsa@hluboka.cz
 777 206 014
 tajemník
  Jan Piskač
 387 001 333
 piskac@hluboka.cz
 777 232 371
 ID datové schránky
  cdxbedz
 
 
 

 

Pro příjem elektronických podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem slouží e-mailová adresa elektronické podatelny: podat@hluboka.cz.

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové pošty odeslané na adresu podat@hluboka.cz nebo na technickém nosiči dat. Nosič můžete doručit do podatelny MÚ Hluboká nad Vltavou v úředních hodinách.

Požadavky na elektronická podání:

  • Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, MÚ Hluboká nad Vltavou akceptuje soubory ve formátech:  *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC (dokument MS Word), *.XLS (dokument MS Excel), *.JPG (dokument v grafickém formátu).
  • Pro co nejjednodušší technickou obsluhu Vašeho podání doporučujeme přílohu zaslat ve formátu *.PDF.
  • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Celková velikost e-mailové zprávy je omezena na 10 MB.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA, tel. 777 902 666, 777 898 985, e-mail: dpo@inkybe.cz
Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou (IČ: 06417523), http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Odbor ekonomický a správy majetku

            Jméno    Telefon               Email    mobil
 vedoucí
 odboru
 Ing. Pavel Adámek
 387 001 323
 adamek@hluboka.cz
 777 732 829
 ekonomka
 Ing. Mária Šťastná
 387 001 332
 stastna@hluboka.cz
 
 účetní
 Lenka Obdržálková
 Kubečková
 387 001 332
 obdrzalkova@hluboka.cz
 
 mzdová účetní, místní poplatky
 Pavlína Bařinková
 387 001 321
 barinkova@hluboka.cz
 
 granty,
 dotace
 Ing. Hana Vlasáková
 387 001 331
 vlasakova@hluboka.cz
 
 správa majetku, dotace
 Magdalena Svobodová
 387 001 325
 svobodovam@hluboka.cz
 
 správa hřbitovů,
 cestovní ruch
 Mgr. Lucie Jozová
 387 001 330
 jozova@hluboka.cz
 

 

Odbor právní a vnitřních věcí

        Jméno     Telefon           email     mobil
 vedoucí odboru
 Mgr. Daniel Berit
 387 001 327
 berit@hluboka.cz
 777 889 366
 matrika, svatby
 Zdeňka Dusilová
 387 001 324
 dusilova@hluboka.cz
 608 654 375
matrika, evidence obyvatel
 Bc. Michaela Prchalová
 387 001 324
 prchalova@hluboka.cz
 608 654 375

 

Odbor stavební a stavební úřad

               jméno     telefon           email      mobil
 vedoucí odboru
  Ing. arch. Lenka Holubová
 387 001 338
 holuboval@hluboka.cz
 739 560 496
 pracovník
 Jaromír Pavlíček
 387 001 328
 pavlicek@hluboka.cz
 605 494 212
 pracovník
 Ing. Zuzana Trčová
 383 134 729
 trcova@hluboka.cz
 605 397 351
 pracovník
 Bc. Jiřina Váchová
 387 001 329
 vachova@hluboka.cz
 
 pracovník
 Bc. Kateřina Glezgo
 387 001 335
 glezgo@hluboka.cz
 732 155 268

 

Oddělení životního prostředí

           jméno     telefon               email
 životní prostředí, správa lesů
 Josef Odehnal
 387 001 337
 odehnal@hluboka.cz

 

Oddělení provozní

          jméno     telefon         email
 podatelna, sekretariát
 Dita Holubová
 387 001 322
  holubova@hluboka.cz
 uklízečka
 Dana Svobodová
 387 001 322
 

 

Úřad práce Česká republika, kontaktní místo Hluboká nad Vltavou

                              Jméno          telefon
 pracovník
               Vladimíra Procházková
   950 109 250

 

Městská knihovna Hluboká nad Vltavou

           jméno      telefon                  email
 knihovna
   Marie Krejcarová
 387 966 171
   knihovnahl@volny.cz

 

Podnik místního hospodářství

             jméno      telefon                email        mobil
 ředitel
 Ing. Jaroslav Rada
 387 966 172
 jrada.pmh@hluboka.cz
 777 728 957
 ekonom
 Ing. Renata Pfefrčková
 387 966 174
 rpfefrckova.pmh@hluboka.cz
 777 728 958
mzdy,byty
 Renata Haladová
 387 966 174
 rhaladova.pmh@hluboka.cz
 
fakturace
 Jiřina Komárková
 387 966 174
 jkomarkova.pmh@hluboka.cz
 

 

Domov důchodců

           jméno     telefon                  email     mobil
 ředitel
 Jiří Slepička
 387 966 160
 domov.duchodcu@hluboka.cz
 602 451 110
 ekonomka
 Mgr. Ing. Jana Kropíková
 387 966 160
 
 774 728 010
 vrchní sestra
 Ilona Blažková
 
 
 734 200 991

 

Základní škola Hluboká nad Vltavou

               jméno      telefon                  email       mobil
 ředitel
 Mgr. Jaroslav Schmied
 387 966 162
 reditel@zs-hluboka.cz
 
 kancelář
 Kristýna Zemanová
 387 966 167
  hospodarka@zs-hluboka.cz
 
 školní jídelna
  Jana Janská
 387 966 151
 
 
 školní družina
 
 
 
 605 230 857

 

Mateřská škola Hluboká nad Vltavou

                  jméno         telefon                   email
 ředitelka
  Jana Fellinghauerová
    387 966 165
 mshluboka@seznam.cz
 MŠ Ruská 527
 
    387 966 165
 mshluboka@seznam.cz
 MŠ Masarykova 56
 
      604 719 518
 msmasarykova56@seznam.cz
 MŠ Masarykova 62
 
     731 114 257
 schw.ms.62@seznam.cz
 MŠ U parku 1610
 
 
732 595 655
 ms.uparku@seznam.cz

 

Ostatní kontakty

             jméno      telefon                       email      mobil
 Městská policie
 Michal Saitz
 387 001 334
 mestska.policie@hluboka.cz
 774 728 009
 775 965 442
 Infocentrum
 Anna Zezulková
 387 966 164
 infocentrum@hluboka.cz
 
 KC Panorama
 Petr Píša
 387 966 170
 panorama@hluboka.cz
 
 koupaliště
 Roman Rákosník
 387 966 097
 
 
 zimní stadion
 Petr Bělohlav
 
 
 774 410 018
 Hlubocký zpravodaj
 redakce
 
 zpravodaj@hluboka.cz