Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Sbory dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Hluboká nad Vltavou byl založen 5. března roku 1876 z popudu knížete Jana Adolfa Schwarzenberga k ochraně jeho majetku.

První paragraf zakládacích stanov se stal motem činnosti sboru :

„Na základě projeveného přání jeho Osvícenosti knížete pána Jana Adolfa ze Schwarzenbergu zřízen jest v Hluboké sbor dobrovolných hasičů, který si obral za účel při vypuknutých požárech život a majetek obyvatelů místa Hluboká a okolních míst, hodinu cesty nepřesahujících, hájiti a chrániti“

Kdo měl v Hluboké nad Vltavou postavení či jméno stal se členem sboru. Sbor čítal při založení 148 osob, většinou knížecích zaměstnanců. Kníže se též postaral o vybavení sboru. Činní členové byli rozdělení na lezce, bourače, stříkačníky, zdravotníky a trubače. V roce 1930 byla postavena první hasičská zbrojnice a v roce 1935 měl sbor již i první automobil.

V roce 2002 se hasičský sbor Hluboká nad Vltavou významnou měrou podílel na odstraňování následků ničivých srpnových povodní.

Kromě Hluboké nad Vltavou jsou zřízeny sbory dobrovolných hasičů také v Bavorovicích, Hroznějovicích, Kostelci a Purkarci.

 

Představitelé sboru v Hluboké nad Vltavou:

Velitel: Radek Růžička 
Starosta: Jakub Pecha 
Kontakt: tel. 608 722 611, e-mail: sdh.hluboka@seznam.cz
 
 

FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=61552145930134
Instagram - https://www.instagram.com/hasici_hluboka_nad_vltavou/