Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Odchyt toulavých a opuštěných psů a umístění do záchytných kotců

V roce 2008 zřídilo město Hluboká nad Vltavou službu odchytu toulavých a opuštěných psů odchycených v katastru města Hluboká nad Vltavou specializovanou firmou a umístění do dočasných záchytných kotců. Odchyt toulavých a opuštěných psů pro město Hluboká nad Vltavou výhradně smluvně zabezpečuje spol. ANIMAL RESCUE, Vladimír Kössl, se sídlem Novohradská 146, 370 08 České Budějovice.

Po odchytu je u psa provedeno základní vyšetření zdravotního stavu a je vystavena registrační karta zvířete. Údaje o psovi jsou následně zveřejněny na internetových stránkách služby Animal rescue. Pro vyzvednutí psa umístěného v záchytném kotci je vlastník povinen prokázat svou totožnost, doložit vlastnické právo k psovi a v hotovosti uhradit náklady na odchyt a případné ošetření a umístění psa. Vlastníkovi psa bude vystaveno potvrzení o zaplacení shora uvedené částky. Po administraci věci a úhradě nákladů spojených s odchytem, případným ošetřením a umístěním psa bude vlastníkovi pes vydán odchytovou službou přímo ze záchytného kotce. Pes bude vydán pouze po prokázání totožnosti a proti potvrzení o zaplacení shora uvedených plateb. Do záchytných kotců jsou dočasně umisťována odchycená toulavá a nalezená zvířata závislá na lidské péči, zejména psi, výhradně z katastrálního území města Hluboká nad Vltavou.  Do vyhrazeného kotce mohou být umístěni také psi z obcí svazku měst Budějovicko – sever.

V případě, že se ve lhůtě tří dnů od umístění psa do záchytného kotce nepřihlásí jeho vlastník, případně vlastník nebude chtít svého psa převzít, bude pes nabídnut třetí osobě, která o něho projeví zájem. V takovém případě je tato osoba osvobozena od veškerých poplatků shora uvedených.

Webové stránky odchytové služby Animal rescue zde

Doba, po kterou je možno provést administraci umístění a vydání psa: pondělí, středa 7:30 – 17:00, úterý, čtvrtek 7:00 – 15:00, pátek 7:00 – 14:30

 

Kontaktní osoby:

ANIMAL RESCUE - p. Vladimír Kössl, tel. 777 214 680 - odchyt zvířat a jejich fyzické umístění a vydání

Městský úřad Hluboká nad Vltavou - Pavlína Bařinková, tel. 387 001 321 - administrace umístění a vydání psa

Městská policie - tel. 774 728 009 - mimořádné případy