Turista Občan Zpravodaj  

Milí spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí fotografií z povodní na Hluboké v červnu 2013. Potřebovali bychom fotografie zejména zaplavených objektů a pozemků, čištění veřejných prostranství, čištění stok a kanalizace,

Český červený kříž vypsal projekt, v rámci kterého je možno žádat o příspěvek ve výši 4 500 Kč na vyčištění studně za podmínky, že studna byla znečištěna povodní v červnu 2013 a je jediným zdrojem pitné vody žadatele.

 

Nenechte se nachytat! Přinášíme Vám rady, jak se ochránit před podvodnými prodejci. Snažte se předejít případným zklamáním, která zažili někteří občané, když uvěřili neserióznímu prodejci. Vyhýbejte se předváděcím akcím a braňte se před pouličními prodejci.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 22.7.2013 od 8:30 do 14:00. Vypnutá oblast: Stará obora (směr Týn nad Vltavou) + FVE, Chlumec - celá obec + benzin. stanice + ZD

Ředitelství mateřské školy Hluboká nad Vltavou oznamuje, že v době hlavních prázdnin od 15.7.2013 do 9.8.2013 budou uzavřena všechna pracoviště Mateřské školy. V dalších týdnech bude provoz omezen vždy na jednu třídu na odloučeném pracovišti - MŠ Ruská 527, MŠ Masarykova 62, MŠ Masarykova 56.

Stránky