Turista Občan Zpravodaj  

Přijímání dětí pro školní rok 2015/2016 bude probíhat postupně na 3 pracovištích v době od 7.30 do 11.30 hodin: MŠ Masarykova 62 - středa 8. 4. 2015, MŠ Masarykova 56 - čtvrtek 9. 4. 2015, MŠ Ruská 527 - pátek 10. 4. 2015.

V Hluboké nad Vltavou můžete zpravodaj zakoupit v Knihkupectví Olgy Trčkové, v tabáku a Infocentru, v Zámostí pak ve stánku s novinami u paní Rausové a v samoobsluze.

Městský úřad Hluboká nad Vltavou zveřejňuje nabídku na přenechání bytu do nájmu na dobu určitou. Adresa bytu: Lesní 1202, Hluboká nad Vltavou, velikost 1+1, 39,2 m2. Bližší informace ZDE.

Společnost ČEVAK a.s. bude provádět v neděli dne 8.3.2015 mezi 10 a 18 hod odečty vodoměrů v Municích. V případě, že přístup nebude možno v tuto dobu zajistit, ponechá odečítač na místě kontakt s uvedením náhradního termínu odečtu. Tel. kontakt na odečítače 602670308, 724201149.

V sobotu 28.2.2015 bude ukončen zákaz návštěv v Domově důchodců v Hluboké nad Vltavou, který byl v platnosti od 30.1.2015 z důvodu nebezpečí nákazy chřipkou.

Stránky