Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Podnik místního hospodářství

Ředitel:  Ing. Jaroslav Rada
Adresa:

Vltavská 287, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel./fax.: 387 966 172, 387 966 174
E-mail: jrada.pmh@hluboka.cz

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou (IČ: 06417523), e-mail: info@inkybe.cz, http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Funkci pověřence budou konkrétně vykonávat tyto dvě osoby (z důvodu zastupitelnosti):

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA, tel. 777 902 666, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Ing. Bc. Petr Votruba, MBA, tel. 777 898 985, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

 

 

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Hluboká nad Vltavou. Podnik místního hospodářství je Smlouvou o výkonu správy nemovitého majetku města Hluboká nad Vltavou a o zajištění dalších činností ve smlouvě uvedených pověřen k provádění těchto činností:

  • Správa domů v majetku města
  • Správa a údržba komunikací a chodníků
  • Správa a údržba městské zeleně
  • Správa a údržba veřejného osvětlení
  • Správa a údržba skládek a odpadové hospodářství
  • Dodávka pitné vody v obci Kostelec
  • Správa a údržba hřbitovů v Hluboké nad Vltavou, Kostelci a Purkarci
  • Ostatní služby ( prodej PB, parkovací plochy ve městě, správa domů v majetku jiných subjektů, zajištění provozu veřejných WC, atd.)

Podnik místního hospodářství dále provádí tyto činnosti:

Svoz komunálního odpadu v cca třiceti okolních obcích m.j. Zliv, Olešník, Hosín, Dívčice, Němčice, Čakov atd. specielním vozidlem Renault Midlum a tento odpad je ukládán na izol. skládku k tomuto účelu určenou v obci Munice. Rovněž tak je v několika obcích regionu zajišťován svoz tříděného odpadu, který je po separaci předáván k dalšímu zpracování příslušným následným odběratelům. PMH Hluboká nad Vltavou poskytuje na objednávku i kontejnery na svoz a uložení velkoobjemového odpadu, který se na skládce v Municích rovněž dotřiďuje a jednotlivé komodity, jako je papír, železo, PET láhve, dřevo a nebezpečné odpady jsou separovány a předávány k dalšímu zpracování nebo likvidaci odborným firmám.

PMH Hluboká nad Vltavou spravuje i Sběrný dvůr, který slouží občanům města k uložení veškerých vyjmenovaných odpadů, tedy i nebezpečných.

V oblasti dopravy nabízíme k užití velkokapacitní kontejnery o objemu 5m3 a tonáži do 8 t, nákl. automobil Avie A30, multikáry Magma a Variant. Provádíme též výškové práce vysokozdvižnou plošinou MP-13, která může být použita k elektroinstalačním pracím, prořezávce a kácení menších stromů, čistění oken atd. Zajišťujeme rovněž zemní práce, nakládání a hrnutí zeminy strojem UNC 061.

Náš podnik zajišťuje prostřednictvím své montážní čety i drobné opravy a práce elektroinstalační, vodoinstalační a topenářské. Celkový počet pracovníků Podniku místního hospodářství Hluboká nad Vltavou se i s brigádníky pohybuje průměrně kolem třiceti a odvíjí se od potřeby v jednotlivých obdobích.

Další informace o sběrném dvoře a PMH naleznete ZDE

 

Úřední hodiny PMH pro veřejnost platné od 22.10.2020

Provozní doba pro osobní vyřízení s pracovníky PMH se pro veřejnost  stanovuje takto: pondělí a středa od 7:00 do 11:00 a od 11:15 do 14:30. Mimo úřední hodiny je veřejnosti vstup do prostoru PHM zakázán.

Vstup do areálu PMH a sběrného dvora je povolen pouze s účinnou a správně nasazenou rouškou či jinou ochranou obličeje.

Žádáme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné.  

Vstup do sběrného dvora bude umožněn pouze v omezeném počtu obsluhovaných občanů, po vyzvání obsluhou a po předložení dokladu totožnosti – občanského průkazu. I ve sběrném dvoře platí povinnost mít řádně nasazenou roušku. Při neplnění pokynů je obsluha dvora oprávněna občana ze sběrného dvora vykázat.

 

Provozní doba sběrného dvora:

 

v zimním období (listopad – březen)

pondělí až pátek                    06:00 – 14:30   

sobota                                    08:00 – 12:00       

v letním období (duben – říjen)

pondělí                                   06:00 – 17:00

středa                                     08:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek                06:00 – 14:30

sobota                                    08:00 – 12:00

Polední přestávka v pracovních dnech     10:30 – 11:15

 

Parkovací karty

9.9.2016: V návaznosti na rozhodnutí rady města o výměně parkovacích karet, které umožňují bezplatné parkování ve vybraných částech města, zahájil PMH vydávání nových parkovacích karet pro občany Hluboké nad Vltavou. Nové karty jsou vydávány v souladu se schválenými podmínkami radou města. Parkovací karty si občané mohou vyzvedávat na Podniku místního hospodářství denně od 6.00 do 11.00 a od 13.00 do 14.30 hod.  Výpis podmínek, za kterých je možné parkovací kartu vydat, je uveden ZDE. Vzor nové parkovací karty je ZDE.

K vydání nové karty potřebujete: platný OP a  technický průkaz vozidla, které je vedeno na stejnou osobu jako OP. (Stačí  i OTP- tedy „malý technický průkaz “.) Starou kartu k vystavení nové nepotřebujete.

Požádat o vystavení karty můžete v případě rodinného příslušníka v zastoupení, ale podmínka je, že musíte přinést požadované doklady žadatele, tedy manžela, manželky, dítěte nebo rodičů.  Výjimečně lze doložit oboustranné kopie dokladů- tedy OP majitele vozidla a OTP vozidla. Každopádně doporučujeme před návštěvou PMH si přečíst informace včetně specifických podmínek pro vydávání karet pro auta v osobním užívání a vozy podnikajících osob.

26.9.2016: Rada města svým rozhodnutím doplnila a rozšířila Podmínky pro vydávání parkovacích karet.  Dodatek č. 1 k Podmínkám je uveden ZDE

28.11.2016: Rada města svým rozhodnutím doplnila a rozšířila Podmínky pro vydávání parkovacích karet.  Dodatek č. 2  k Podmínkám je uveden ZDE

 

ROZMÍSTĚNÍ POPELNIC NA BIOODPAD

  počet
 Křesínská/ Kaštanová  1
 Kaštanová (slepá ul.) 1
 Nová ulice/ Haškova  2
 Nová  ulice/ Svatopluka Čecha 1
 Sadová u trafostanice EON 1
 Smetanova  ul.  2
 Smetanova ul. u Mrskošů 1
 Jiráskova Ulice u Flopu 1
 Žižkova ulice stávající sběrný bod 1
 Ruská ulice u školky 1
 Pod Hrází 1
 Mánesova u Dušáků 1
 Mánesova u rozvaděče 1
 K. Čapka u autoservisu 2

 

Plán odpadového hospodářství města Hluboká nad Vltavou na období 2017-2021 je ke stažení ZDE