Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Komise pro turistiku, cestovní ruch a kulturu

Soukal Jindřich - předseda

Jandera Karel, Mgr.

Nováková Olga

Zvánovec Jan

Kaska René

Vejvodová Markéta, Mgr.

Machart David

Polanský Tomáš

Hloušková Šárka

Hájek Karel, ml.

Loužek Antonín, Bc., DiS

Šílová Dominika