Turista Občan Zpravodaj  

Zde jsou k dispozici materiály týkající se problematiky ochrany zdraví (hygienické služby) po povodních:

Výzva ředitele KHS

Vyhlášení humanitární materiální sbírky Českého červeného kříže

informace o humanitární sbírce ČČK

Odkaz na informace Krajského úřadu Jihočeského kraje k povodním:

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1843&par[lang]=CS

- digitalizace katastrálního území Munice - ZDE

Ve spolupráci s Jihočeským krajem bude v letošním roce provedena akce - odvodnění silnice III/10575 (Třeboňská ulice v Zámostí). Tato stavba zajistí odvod dešťových vod do Vltavy a zamezí vyplavování objektů v Třeboňské ulici.

Stránky