Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Od 29.9.2014 bude probíhat preventivní deratizace města, zejména proti proti myším a potkanům. Prosíme občany, aby si pečlivě hlídali svá domácí zvířata, zejména psy a kočky, aby nedošlo ke kontaktu s nástrahami. Nástrahy budou většinou umísťovány u kanalizačních vpustí, sklepů a do prostor, kde je shromažďován odpad. Děkujeme za pochopení.