Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

K 31.prosinci 2017 končí platnost ročních parkovacích karet na rok 2017. Jedná se o parkovací karty, na kterých je uvedena platnost do 31.12.2017. Jsou to parkovací karty s číslem 5000 až 5024. Karty, na kterých není uveden údaj o konci platnosti, platí dále a není nutné je měnit. PMH