Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Žádáme občany, aby větší množství separovaných odpadů a objemný odpad neukládali do popelnic a kolem popelnic na separovaný odpad a neznečišťovali tak veřejná prostranství. Sběrný dvůr bude otevřen v sobotu 23.12. a 30.12. od 8 do 12 hod a od středy 27.12. do pátku 29.12. od 6 do 14.30 hod.