Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Další obřad vítání občánků proběhne v sobotu 27.1.2018 v obřadní síni MÚ Hluboká n. Vlt. Týká se dětí narozených od 1.9. do 30.11.2017. Rodiče se mohou v případě zájmu přihlásit v kanceláři matriky na MÚ nejpozději do 17.01.2018. Tel 387 001 324, bartova@hluboka.cz