Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Na základě zpracovaného a schváleného pasportu dopravního značení pokračují úpravy dopravního značení. Konkrétně se jedná o lokalitu Westinghouse a přilehlých ulic - Smetanovy a Dvořákovy. Zde došlo k úpravě přednosti v jízdě. Na změnu v místech, kde dříve byly umístěny dopravní značky Dej přednost v jízdě, byly umístěny dočasné dopravní značky, upozorňujícími na změnu přednosti v jízdě. V celé této oblasti tedy jsou křižovatky bez rozlišení na hlavní a vedlejší silnice a platí přednost vozidla jedoucího zprava (laicky „pravidlo pravé ruky“). Dočasné dopravní značky zde budou rozmístěny po dobu 3 měsíců, pak budou využity v další lokalitě. Město těmito kroky chce jednak výrazně omezit počet dopravních značek, kterými je Hluboká přesycena, a jednak uvést mnohdy nesprávné dopravní značení do souladu se zákonem. Jaroslav Rada, PMH