Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V souvislosti s konáním Slavností vína bude v sobotu 15.9.2018 od 6 do 22 hodin uzavřena ulice Tyršova od sýpky k náměstí a ulice Masarykova v centru města. Pro dopravu do centra města bude možno využít ulici Zborovská, která bude zprůjezdněna i ve směru z ulice Nad parkovištěm k MÚ.