Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Kontejnery na vánoční stromky jsou rozmístěny v ulicích Dvořákova, Karla Čapka u autoservisu, Fügnerova, Mánesova. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neukládali žádný jiný odpad. Stromky budou ekologicky zpracovány.  Současně upozorňujeme občany, že ukládání televizí, stromků, nábytku a dalších odpadů neuvedených na popelnicích na sběrném místě je považováno za zakládání černé skládky a může být pokutováno až do výše 50.000.- Kč. Tyto odpady je nutné dovézt do Sběrného dvora ve Vltavské ulici. Děkujeme. PMH