Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Ve dnech 25. 2. 2019 a 6. 3. 2019, vždy od 11 do 16.30 hodin navštíví Městský úřad v Hluboké nad Vltavou (zasedací místnost MÚ) pracovníci Finančního úřadu pro JČK ve věci podávání přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2018. Zájemcům budou poskytnuty informační materiály a tiskopisy, budou se přijímat vyplněná daňová přiznání, případně bude poskytnuta pomoc při jejich sestavování a budou zodpovězeny konkrétní dotazy. Platby daně lze provádět jen bezhotovostní formou, úhrada v hotovosti je možná výhradně na úřadě v Č.Budějovicích, ul.F.A.Gerstnera 5 v pokladních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 15 hodin.