Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V minulých letech poskytoval MÚ zázemí pro výjezdy Finančního úřadu za účelem poskytnutí informací občanům a pomoci s vyplňováním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Vzhledem k současné epidemiologické situaci to letos bohužel nebude možné.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Č.Budějovicích nyní funguje pro veřejnost v omezeném režimu – podatelna je otevřena každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin, platby v hotovosti jsou přijímány od 8 do 15.30 hod. Stejně jako ostatní orgány státní správy FÚ doporučuje, aby je poplatníci kontaktovali telefonicky (ústředna 387 723 111).