Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Upozorňujeme občany, že kvůli probíhajícím pracem na zpevňování břehů Vltavy je úsek od sběrného dvora ve Vltavské ulici až k mostku přes vodoteč u májky neschůdný. Provozem těžkých vozidel došlo k poničení nezpevněných ploch a za současných klimatických podmínek je tato oblast rozbahněná a nedá se udržovat. Doporučujeme návštěvníkům pěší (malinové) stezky, aby se po dobu stavby tomuto úseku ve vlastním zájmu vyhnuli.