Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Z důvodu stavebních úprav chodníku bude od 30.3.2021 zakázáno parkovat v severní části Zborovské ulice (od Domova důchodců k infocentru). Dokončení prací se předpokládá do 31.5.2021.