Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V návaznosti na stávající komplikovanou situaci týkající se příchodu ukrajinských občanů do České republiky zahájil sociální podnik Transkript online projekt s názvem „Volání pro Ukrajince“ www.volaniproukrajince.cz.

Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí.

Služba umožňuje ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. 

Hovor s překladem lze realizovat z webové stránky (www.volaniproukrajince.cz), kde jsou volajícímu zapsány nejdůležitější informace do textové podoby.

Nově je možné telefonovat s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem i bez chytrého telefonu nebo internetu, to znamená bez nutnosti přístupu na výše uvedenou webovou stránku. Stačí zavolat na linku (+420) 228 229 941 – číslo zřízené pro úřady a instituce, zadat číslo volaného a hovor s překladatelem bude zahájen! Cena hovoru je stejná jako při volání na běžnou pevnou linku.

Pro jednání tváří v tvář (na úřadě; v terénu) se lze spojit s překladatelem na lince (+420) 228 229 941 a dle pokynů zvolit křížek, poté stačí zapnout hlasitý odposlech a překladatel bude tlumočit mezi oběma jazyky.