Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Žádáme nájemce hrobových míst, aby si uklidili věci uložené za pomníky, a to do 1.7.2022. Po tomto datu správa hřbitova odstraní neuklizené věci bez náhrady. Děkujeme za pochopení, PMH.