Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Od 14.3.2023 po dobu cca 1 měsíce budou prováděny bezpečnostní řezy větví a korun stromů v Bavorovické aleji. Průjezd alejí pro cyklisty zůstane zachován. Prosíme pouze, aby občané dbali zvýšené opatrnosti a respektovali případné pokyny arboristy. Děkujeme za pochopení.