Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Ke zlepšení nakládání s odpady v naší obci pořídil Podnik místního hospodářství drtičku na větve. Drcením větví a dalším využitím štěpky dosáhneme snížení objemu odpadu doposud vyváženého na skládku v Municích, navíc bude drť efektivně zpracována při obnově a péči o městskou zeleň. Určitě najdeme i další efektivní využití. První zkouškou prošla drtička při odklízení větví po prořezávkách kolem cyklostezky na Bavorovice a to 18.prosince. Protože vánoce byly na dosah, všichni novou drtičku bereme symbolicky jako dárek pod stromeček a to spolu s novou sněhovou radlicí, která na svou premiéru zatím ještě čeká.  

Za kolektiv PMH.  Jaroslav Rada