Turista Občan Zpravodaj  

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech 9.4.2018 11.4.2018 v Hluboké nad Vltavou - TS město, TS zdravotní středisko, TS MŠ, TS hotel - úseky vypnutí budou označeny na místě plakáty.

Zdravotní ústav nabízí občanům akci - informativní rozbor pitné vody (studny, vrty). Letáček s bližšími informacemi je ke stažení ZDE

 

Vítání občánků se bude konat v sobotu 21.04.2018. Týká se dětí narozených v období 1.12.2017 - 28.02.2018. Rodiče se v případě zájmu mohou přihlásit v kanceláři matriky na MÚ Hluboká nad Vltavou nejpozději do 10.04.2018. Kontakt: tel. 387 001 324.

Otvírací doba sběrného dvora bude: pátek 30.3. zavřeno, sobota 31.3. otevřeno od 8.00 do 12.00. Od 3. 4.2018 bude provozní doba sběrného dvora prodloužena každé pondělí od 6:00 do 17:00 hod. a každou středu od 8:30 do 17.00 hod.

Společnost JIKORD nabízí novou službu - Jihočeskou krajskou jízdenku. Je to rodinná jízdenka, která stojí 250 Kč a mohou na ni jet až 2 dospělí a 3 děti po Jihočeském kraji hromadnými dopravními prostředky. Letáček je ZDE

Stránky