Turista Občan Zpravodaj  

Od 19. března 2020 vláda zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10.00 a 12.00 hodin. Toto mimořádné opatření se týká i prodeje hygienického zboží, drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.

 

Dle rozhodnutí vlády se ode dne 19. března 2020 všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Od 18.3.2020 měly být zahájeny zemní práce na první etapě rekonstrukce Fügnerovy ulice (od křižovatky s ulicí Karla Čapka k panelovému domu č.p. 688). Vzhledem k aktuálnímu dění v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 bylo zhotovitelem stavby přistoupeno k pozastavení prací na této akci.

Společnost ČEVAK a.s. ujišťuje veřejnost, že dodávaná pitná voda je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení. Sdělení ČEVAK a.s. je ke stažení ZDE

 

V souvislosti s opatřením vlády a omezením volného pohybu osob je od pondělí 16.3.2020 do odvolání uzavřen sběrný dvůr u PMH ve Vltavské ulici a je pozastaveno vydávání parkovacích karet. Svoz domovního komunálního odpadu je prozatím bez omezení a proběhne v běžných termínech.

 

Stránky