Turista Občan Zpravodaj  

Větve tújí, keřů apod. patří do kontejnerů na větve. Do kontejnerů na trávu patří pouze tráva,květiny a nadzemní dužinaté části zeleniny a rostlin. Neukládejte do kontejnerů ani kolem kontejnerů jiný odpad. Ukládání odpadu kolem kontejnerů je posuzováno jako zakládání černé skládky!

 

Kontejnery na bioodpad budou na víkend 14.-15.10.2017 rozmístěny takto: K. Čapka u autoservisu (1x větve a 1x tráva), parkoviště Hamry (1x větve a 1x tráva), Dvořákova ul. (1x větve). Žádáme občany, aby do kontejnerů na trávu nevhazovali dřevnaté části rostlin.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie dne 30.10.2017 od 8:00 do 10:00 v Kostelci - TS camp, v Jeznici (obec) a v Purkarci (chaty).

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie dne 23.10.2017 od 7:00 do 19:00 v Hluboké nad Vltavou - TS zimní stadion (bude označeno plakáty na místě).

V termínu 23.10. - 27.10.2017 bude společnost E.ON provádět úpravu na plynovodním potrubí v Poněšické ulici a po tuto dobu dojde k částečnému omezení provozu. Děkujeme za pochopení.

 

Stránky