Turista Občan Zpravodaj  

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem vydává Podnik místního hospodářství omezující opatření - ke stažení ZDE. Fungování svozových služeb a úklidu veřejných prostranství zatím nebude omezeno.

Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 dojde od 12.10.2020 do 23.10.2020 k omezení rozsahu úředních hodin úřadů. Úřední hodiny na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Hluboké nad Vltavou jsou stanoveny takto: středa 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00.

Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 dojde od 12.10.2020 do 23.10.2020 k omezení rozsahu úředních hodin úřadů. Úřední hodiny na MÚ Hluboká nad Vltavou jsou stanoveny takto: pondělí a středa 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00.

ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu v ulici Husova v Hluboké nad Vltavou bude dne 14.10.2020 v době od 8 do 12 hod přerušena dodávka pitné vody v přilehlé oblasti. Bližší informace ZDE

Z důvodu zemních prací při stavbě prodloužení plynovodu bude v době od 9.10. do 13.10. omezena doprava na křižovatce ulic Žižkova, Právní, Na Vyhlídce, Hosínská, Na Kopečku. Doprava bude vedena ulicí Právní.

Stránky